تئاتر کودکان

تئاتر عروسکی

نگاهی درباره پیدایش و نقش تاثیرگذار عروسک ها در فضای بین الملل کارشناسان و صاحب‌نظران تئاتر عروسکی درباره‌ی این‌گونه نمایش، دیدگاه‌ها و نظرات مشابه و متفاوتی را مطرح می‌کنند....

داغ‌ترین اخبار

منتخب سردبیر